ММ СПЕД ЕООД е компания, която предлага логистични решения за вашия бизнес и оперира на територията на България. Предоставя набор от гъвкави и ценово-ефективни услуги, които ще направят вашият бизнес по-ефективен. Компанията разполага със собствена гаранция регистрирана на фирма Мери-Мил ООД. „МЕРИ МИЛ“ ООД е създадено през 1998 г. От тогава е издаден и първият Сертификат за Обща Гаранция. От 2007г. дружеството притежава Сертификат за Обща Гаранция/собствена гаранция/, издаден от Централно Митническо Управление.

  За периода от повече от осемнадасет години „МЕРИ МИЛ“ ООД не е допускала нарушения, касаещи митническо и данъчно законодателство и винаги е подпомагала дейността на икономическите оператори и митническа администрация. Благодарение на коректните отношения на „МЕРИМИЛ“ ООД с митническата администрация, с превозвачи, получатели и изпращачи, дружеството се е доказало като стабилен партньор, участващ активно в подпомагането на международния стокообмен.

    Транзитните операции по които дружеството става гарант са основно за стоки превозвани в товарни автомобили и в редки случаи в лекотоварни автомобили от Р. България и други страни от ЕС за Р. Турция, както и за стоки от Р. Турция за Р. България и страни от ЕС. Превозваните стоки на които фирмата става гарант са основно промишлени и селскостопански.

Вие ще бъдете обслужени на най-високо ниво на турски, руски, полски, английски и български език от нашият опитен и специализиран персонал, както и от най-добрите модернизирани програми.

Ние се грижим и управляваме вашите стоки и товари по същия начин, както бихме управлявали нашите лични такива.